Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

18 grudnia 2019

Więcej na temat kontenery produkcja na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie odpady mogą trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z składowaniem i przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i transportu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]