Rzeźby na zamówienie – popiersia, figury oraz pomniki nagrobne

11 maja 2020

Rzeźba to jedna z najstarszych form aktywności artystycznej. Pierwsze arcydzieła zaistniały już tysiące lat temu i odtąd towarzyszą ludziom w rozmaitych sferach naszej egzystencji. Spotykamy je przede wszystkim tam, gdzie poszukujemy kontaktu ze sztuką – w kościołach, w galeriach oraz w muzeach, ale również w przestrzeni ogólnodostępnej: w budynkach urzędów, na placach i ulicach, a nawet w galeriach handlowych. Rozpowszechnienie rzeźb w naszym życiu jest na tyle duże, że nie całkiem zdajemy sobie sprawę z tego, iż dzieła wychodzące spod dłoni rzeźbiarzy napotykamy właściwie na każdym kroku. W naszym wpisie przytoczymy parę przykładów potwierdzających wspomniane wyżej stwierdzenie.

Rzeźby z brązu w urzędach i szkołach

Prace rzeźbiarzy, również gdy przedstawiają ogromne walory artystyczne oraz estetyczne, częstokroć bywają przez publiczność traktowane jako tło – na terenach publicznych (choć nie tylko) są wszak spotykane wręcz na każdym kroku. Niezliczone pomniki, a także rzeźby rozmieszczone w parkach, w przydomowych ogródkach czy na ulicach, obecne są wszak w zdecydowanej większości krajowych miast. Ponad to niejednokrotnie można spotkać je także w licznych budynkach. Są ozdobą na przykład w biurach, uczelniach wyższych czy pozostałych miejscach użyteczności publicznej

Metalowe rzeźby. Na gale lub turnieje sportowe

Wspomniane wyżej przykłady dotyczą głównie dużych, nieruchomych rzeźb. Ale stanowi to mniejszą część wszystkich rzeźb spotykanych w naszym codziennym życiu. Natomiast istotna większość z nich to drobne dzieła, przeznaczone raczej do prywatnego użytku – to m.in. medale, nagrody na laureatów turniejów bądź popiersia wykonywane na zlecenie. Inicjatorzy rozmaitego typu turniejów sportowych bądź plebiscytów mają całkiem łatwe zadanie, bo nabycie rzeźby na zamówienie (figur z brązu czy innych stopów) nie jest sporym wydatkiem, a ich stworzenie wystarczy po prostu zlecić zawodowemu artyście.