Centralka telefoniczna

7 lipca 2020

Liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Platan, Slican i Panasonic, które mają bardzo duże doświadczenie w produkcji centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w firmie bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Posiada również możliwość zbierania danych, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.