Szkolenie z ochrony danych osobowych – kto powinien przejść?

24 grudnia 2018

Podstawowym prawnym dokumentem w Polsce, jaki dotykał sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Także obecnie definiuje ona ten termin i omawia, jak należy z nich korzystać. W myśl dokumentu dane osobowe to każde informacje, jakie umożliwiają zidentyfikowanie konkretnego człowieka bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć możemy zatem imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania czy numer PESEL, lecz też tak zwane dane wrażliwe – na przykład informacje o możliwych sprawach sądowych, stanie zdrowia oraz wyznaniu. O ich bezpieczeństwo warto zadbać tym bardziej, że dzięki nowym technologiom ich zdobycie i przetwarzanie okazuje się banalnie łatwe.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego typu przedsiębiorstwa. Jedne dysponują jedynie danymi ich współpracowników, inne zaś uzyskują dojście również do danych klientów. We wszystkich przypadkach specjaliści, którzy mają z nimi styczność powinni przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego nauczą się, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo. Jest to naprawdę istotne, gdyż po stwierdzeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo zasądzić dotkliwe sankcje – nie tylko finansowe, ale w skrajnych sytuacjach także pozbawienia wolności.

Kurs z ochrony danych osobowych – przebieg

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich specjalistów zarządzających takimi informacjami – są to na przykład pracownicy sekretariatów, składnic akt lub do spraw rekrutacji. W jego koszty zaliczają się także broszury dydaktyczne, za pomocą których kursanci łatwiej przysposobią wiadomości. Po ukończeniu szkolenia, w czasie którego dowiedzą się, jak zagwarantować ochronę danych, kursanci dostają odpowiednie certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu – zwykle kończą się w tym samym dniu.