Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

31 marca 2020

Rozwój kompetencji. Więcej szczegółów na http://tinyurl.com/vf5fup5

Rośnie grono pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników znamiennie ma wkład w sukces całej firmy. Zmotywowany personel zaopatrzony w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to wszak kluczowy filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – uznane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich osobistych uwarunkowań i kompetencji może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w budowaniu zespołu, który będzie gotowy na skomplikowane wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC zrealizowanej przez profesjonalnego coacha można wychwycić, kto z zatrudnionych manifestuje zdolności przywódcze i zostanie rzetelnym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na przeróżne sposoby – przykładowo w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie sesji z zatrudnionymi wykorzystywane są uznane techniki szkoleń, jak np. symulacje, wywiady, case study (studium przypadku) czy zadania grupowe. W ten sposób można wydobyć utajone możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z zespołem w postaci coachingu.

Jak przebiega audyt AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Dobrze opracowany audyt jest rozdzielona na parę stadiów. Na wstępie wychodzi się od przeglądu kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. Później audytor przygotowuje techniki, które zostaną użyte w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest zasygnalizowanie intencji sesji i tego, co zamierza się podczas niej wypracować. Nie bez wpływu jest też miejsce, w którym będą prowadzone audyty zespołów – powinno one dawać komfort, który wesprze osiągnięcie celów sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny czy też grupowy) jest prowadzony przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa od czterech do sześciu godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera wyczerpujący, spersonalizowany raport, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony i podane są rekomendacje, jak należy przeprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]