Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

25 maja 2022

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń wykonują mnóstwo zwykłych i przysięgłych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Mimo, że w sieci nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz niezbędne, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Język, czas realizacji, typ tłumaczenia – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacimy za tłumaczenie dokumentu wpływ mają wypunktowane poniżej elementy:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, włoski) albo germańskich (holenderski, niemiecki) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (między innymi bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli przekład na język obcy.
3. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje dokument. Translacja umów handlowych, referatów medycznych lub prac dyplomowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, aby właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji karygodnych błędów.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy wydatek?

Należy nadmienić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport bądź dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu odrębny numer, jak również oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku potrzeby zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]