Izolacja starych fundamentów – komu ją powierzyć?

28 grudnia 2020

Ochrona fundamentów przed negatywnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity grzybów i pleśni z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu lokatorów.

Komu powierzyć wykonanie zabezpieczenia fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnym przypadku. Wszak zastosowanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Ważna jest również szczegółowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można sprawdzić czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po deszczu fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Metody zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też należy powierzyć profesjonalistom, bowiem nierzadkim błędem niewykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też wykorzystanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, że będzie ona nieefektywna.