Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

23 lutego 2020

Chcesz dowiedzieć się, kto ma w swojej ofercie badania kierowców Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie skieruj się na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się takim badaniom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Łatwo zauważyć więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Zadaniem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań ważny jest wiek badanego, gdyż kontrolowane umiejętności obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, ale jeżeli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]