Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

26 marca 2020

Zleć badania operatorów Bielsko Biała na http://www.badaniabielsko.pl

Do pracy w różnego rodzaju profesjach wymagane są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je posiada, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze wpływa rodzaj profesji, w jakiej zamierza pracować badany. Inne badania przeprowadzane są wobec prawników, inne zaś dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć parę słów o tym, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich charakter oraz jakie zdolności są w ich trakcie sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków paletowych oraz pozostałych maszyn wykorzystywanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza osobami po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co dwa lata. Powinniśmy przy tym nie zapominać, że przebieg testów może zostać zmieniony, jeśli wykonujący je specjalista uzna, iż konieczne są inne badania albo niektóre części są w tym przypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej formę papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Później przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]