Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

4 listopada 2022

Chcesz użyć generator not księgowych? Sprawdź https://flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy wcześniej lub później z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy podkreślić, że notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież zwłoka we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią jednorazowego przeoczenia bądź chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]