Na czym polega restrukturyzacja firmy?

27 lutego 2020

Kiedy przedsiębiorstwo znalazła się w głęboki kryzys, długi wobec partnerów rosną z miesiąca na miesiąc, a decyzja o ogłoszeniu upadłości wydaje się najlepszym wyjściem, prawdopodobnie nadszedł czas na rozpatrzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację można określić jako przeobrażenie firmy, mającą na celu uniknięcie jej bankructwa i w efekcie zwiększenie jej wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy oferują mnóstwo możliwości zawarcia układu z wierzycielami, zatem są wyraźnie bardziej nastawione na przedsiębiorców. Także postępowania trwają krócej niż przed 2016 r. i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne dają wiele korzyści: spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, powstrzymać realizację niepomyślnych ugód, pozwalają przystopować egzekucje komornicze, a przede wszystkim ocalić firmę przed bankructwem.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczony wyżej akt prawny określa cztery możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to dłużnik przy współudziale z nadzorcą układu, którego nawiasem mówiąc sam wyznacza, samodzielnie przeprowadza negocjacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Zadaniem sędziego jest tutaj wyłącznie potwierdzenie układu kierując się wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu spisu zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, aczkolwiek w założeniu ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie toczy się najczęściej około pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się na ogół przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest nierzadko dłuższy niż 12 miesięcy, bowiem w sprawach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sąd decyduje o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednak z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, że istnieją ograniczenia, które wpływają na to, jaki model restrukturyzacji może zostać zastosowany w konkretnym przypadku. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować jedynie wtedy, gdy suma wierzytelności spornych nie przewyższa 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku właściwe jest rozpoczęcie postępowania układowego albo sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są zagmatwane, więc jeżeli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale nie wiesz, jaki wariant będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.