Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

29 czerwca 2022

W tym miejscu uzyskasz więcej informacji o metodzie kasowej.

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie docieka czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Z metody kasowej może korzystać większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni kilka razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za zrealizowane usługi czy też sprzedane towary. Jeśli to zdarza się notorycznie, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w terminie i w efekcie dostać od fiskusa wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej zapłaty. Mając na względzie przytoczony wcześniej limit z tej metody może skorzystać większość polskich przedsiębiorców, lecz powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do permanentnego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring należności przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i minimalizację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]