Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

5 lutego 2023

Sprawdź więcej szczegółów o automatycznej windykacji na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to prawie każdemu źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite działania dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. O ile taka forma dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje identyczną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w wyznaczonym czasie bezsprzecznie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw indywidualne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może przygotować swoje scenariusze czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeśli wyliczone powyżej kroki nie przyniosą spodziewanego efektu, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi też znaczną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]