Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

22 maja 2019

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Informacje o osobach fizycznych powinny być wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest znacznie więcej. Właśnie dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – dla kadry kierowniczej

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W czasie szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia, takie jak dane osobowe, usuwanie danych osobowych, procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentów.