Szkolenie RODO – poznaj wszystkie zmiany

21 grudnia 2018

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy więc upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w zakresie ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (czyli m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najbardziej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono też informacje genetyczne i biometryczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO).